Modernizácia a automatizácia nášho laboratória v Žiline

Vážená pani doktorka/pán doktor,

chceli by sme Vás informovať, že spoločnosť KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. v záujme zvýšenia kvality, efektívnosti, rýchlosti a dostupnosti výsledkov pre Vašich pacientov sa rozhodla výrazným spôsobom modernizovať a automatizovať technológiu nášho laboratória v Žiline. Práce a proces modernizácie laboratória bude trvať dva až tri nasledujúce mesiace. Nakoľko tento proces obmeny technológie môže znamenať niektoré dni mierne meškanie výsledkov, radi by sme Vás poprosili o Vašu trpezlivosť, nebude to spôsobené našou nedbanlivosťou, ale možným zlyhaním respektíve neskorším nainštalovaním techniky. Samozrejme v takýchto situáciách sa budeme maximálne snažiť o čo najrýchlejšie vyriešenie situácie a dodanie výsledkov tak, aby nebol ohrozený pacient.

Celý tento proces by mal v budúcnosti zabezpečiť práve rýchlejšiu a kvalitnejšiu dostupnosť výsledkov vyšetrení v našich laboratóriách.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a ústretovosť.

V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne problémov prosím, kontaktujte:

MUDr. Martin Martiak, 0918 437 630

Mgr. Jarmila Melegová, 0905 220 680

Monika Dupkalová, 0918 423 237

Mgr. Ardian Ameti, 0918 210 678


Comments are closed.