Omeškanie DAO funkcie

Vážená pani doktorka / vážený pán doktor,

 

s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že s účinnosťou od 30.10.2023 z technických príčin nie je možné v našej spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. Žilina, dočasne vyšetrovať analyt DAO funkcia u Vašich pacientov. Obmedzenie by malo trvať maximálne jeden mesiac a je spôsobené poruchou na meracom zariadení v našom spolupracujúcom laboratóriu. Vzorky na uvedené vyšetrenia zaslané do nášho laboratória, budú uskladnené a po opätovnom spustení vyšetrenia budú postupne spracovávané.

Veľmi nás mrzia spôsobené komplikácie a veríme, že krátkodobý výpadok nebude mať dopad na zdravie pacientov. O znovu vyšetrovaní testu Vás budeme okamžite informovať.

 

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a pochopenie.

 

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte:

Mgr. Jana Nosková, noskova@klinickabiochemia.sk, 0905 629 200

Monika Dupkalová, dupkalová@klinickabiochemia.sk, 0918 423 237

Mgr. Ardian Ameti, ameti@klinickabiochemia.sk

 


Infolist omeškanie DAO funkcia

Comments are closed.