demo-attachment-37-Subtraction-3

Dôležité informácie

Žiadanky k stiahnutiu

demo-attachment-37-Subtraction-3

Biochemická a imunologická žiadanka

pracovisko Žilina
Stiahnuť žiadanku 

Biochemická a imunologická žiadanka

pracovisko Poprad
Stiahnuť žiadanku 

Vyšetrenie špecifických IgE

všeobecné
Stiahnuť žiadanku 

Vyšetrenie špecifických IgE – stripy

všeobecné
Stiahnuť žiadanku 

Detekcia koronavírusu SARS-CoV-2

všeobecné
Stiahnuť žiadanku 

Glykémie, ASTRUP, likvor

všeobecné
Stiahnuť žiadanku 

Glykémie a oGTT

všeobecné
Stiahnuť žiadanku 

Biochemický skríning vývojových chyb (II. trimester)

všeobecné
Stiahnuť žiadanku 

Monitoring biologickej liečby

všeobecné

Veterinárna žiadanka

všeobecné
Stiahnuť žiadanku 

Samoplatcovské balíčky

všeobecné
Stiahnuť žiadanku