demo-attachment-37-Subtraction-3

Dôležité informácie

Žiadanky k stiahnutiu

demo-attachment-37-Subtraction-3

Biochemická a imunologická žiadanka

pracovisko Žilina
Stiahnuť žiadanku 

Biochemická a imunologická žiadanka

pracovisko Poprad
Stiahnuť žiadanku 

Bakteriologická a sérologická žiadanka

pracovisko Žilina a Martin
Stiahnuť žiadanku 

Žiadanka na molekulárno-genetické vyšetrenia

molekulárno-genetické vyšetrenia
Stiahnuť žiadanku 

Vyšetrenie špecifických IgE - monoalergény

imunologické vyšetrenia
Stiahnuť žiadanku 

Vyšetrenie špecifických IgE – stripy

imunologické vyšetrenia
Stiahnuť žiadanku 

Biochemický skríning vývojových chyb (I. trimester)

vyšetrenie PAPP - A
Stiahnuť žiadanku 

Biochemický skríning vývojových chyb (II. trimester)

vyšetrenie AFP, t-hCG, uE3
Stiahnuť žiadanku 

Biochemický skríning vývojových chyb (II. trimester)

triple test
Stiahnuť žiadanku 

Glykémie, ASTRUP, likvor

všeobecné
Stiahnuť žiadanku 

Monitoring biologickej liečby

všeobecné
Stiahnuť žiadanku 

Veterinárna žiadanka

všeobecné
Stiahnuť žiadanku 

Samoplatcovské balíčky

všeobecné
Stiahnuť žiadanku