Molekulárno – biologická detekcia Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis

Vážená pani doktorka / vážený pán doktor,

dovoľujeme si Vám týmto oznámiť zavedenie nového vyšetrenia spoločnosti KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.:

Molekulárno – biologická detekcia Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis

CE IVD certifikovaný diagnostický test na báze nukleových kyselín kvalitatívne detekuje a rozlišuje Bordetella pertussis a Bordetella parapertussis z výteru alebo aspirátu z nosohltana a zo spúta.

Vyšetrované patogény:

  • Bordetella pertussis
  • Bordetella parapertussis

Validované typy vzoriek:

  • Výter z nosohltana
  • Aspirát z nosohltana
  • Spútum

Metóda stanovenia:
Detekcia patogénov sa uskutočňuje prostredníctvom vysoko citlivej metodiky real-time PCR.

Dostupnosť vyšetrenia:
Vyšetrenie sa vykonáva v Medicínskom laboratóriu v Martine na oddelení klinickej mikrobiológie.

Výsledok vyšetrenia:
Výsledky sú k dispozícii od 2 – 7 pracovných dní (podľa doručenia vzorky do laboratória). Odberové média aj so žiadankami Vám zašleme po vyžiadaní.

Indikácia vyšetrenia:
Toto vyšetrenie môžu indikovať lekári so špecializáciou:

001 vnútorné lekárstvo

031 hematológia a transfuziológia

002 infektológia

040 klinická imunológia a alergológia (len VšZP, UNION)

003 pneumológia a ftizeológia

045 reumatológia (len VšZP, UNION)

004 neurológia

048 gastroenterológia (len VšZP, UNION)

007 pediatria

051 neonatológia

008 všeob. starostlivosť o deti a dorast

062 lekárska genetika (len VšZP, UNION)

009 gynekológia a pôrodníctvo

063 nefrológia

011 ortópédia (len VšZP, UNION)

104 pediatrická neurológia

012 urológia

156 pediatrická pneumológia a ftizeológia

014 otorinolaringológia (len VšZP, UNION)

163 pediatrická nefrológia

015 oftalmológia

216 hepatológia

017 pediatrická gynekológia (len VšZP, UNION)

323 pediatrická anesteziológia

018 dermatovenerológia

329 pediatrická hematológia a onkológia

019 klinická onkológia

331 pediatrická infektológia

020 všeobecné lekárstvo

332 pediatrická intenzívna medicína

025 anesteziológia a intenz. medicína

336 pediatrická oftalmológia (len VšZP, UNION)

029 patologická anatómia

Odber biologického materiálu:
Na vyšetrenie sa vykoná dôkladný výter z nosohltana najneskôr do 4 týždňov od začiatku príznakov, do odberovej nádobky s transportným médiom.
Odberové nádobky na vyžiadanie poskytuje laboratórium.
Vzorky je potrebné doručiť do laboratória čo najskôr – do 2 hodín od odberu.
Ak je potrebné uskladnenie, vzorky je možné uchovať v chladničke (2-8ºC) na 24 hod. V prípade potreby uchovania vzorky dlhšie ako 24 hod. je potrebné vzorku zamraziť.

Upozornenie:
Výsledky testu je potrebné interpretovať vo vzťahu s anamnézou, klinickým obrazom pacienta a epidemiologickými údajmi.

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím, kontaktujte:
MUDr. Dana Rošková, PhD., roskova@klinickabiochemia.sk, 0917 199 770
Monika Dupkalová, dupkalova@klinickabiochemia.sk, 0918 423 237
Mgr. Ardian Ameti, ameti@klinickabiochemia.sk, 0918 210 678
Call Centrum, 041/ 2000 999

Comments are closed.