Výpadok BAT

Vážená pani doktorka/pán doktor,

týmto by sme Vám chceli oznámiť, že v týchto dňoch naša spoločnosť dostala informáciu o dočasnom výpadku vo výrobe diagnostických súprav na stanovenie bazofilaktivačného testu. Výpadok je celoplošný, týka sa celej strednej Európy a bude trvať pravdepodobne do polovice apríla 2024. Keďže ide o vyšetrenie z plnej nezrazenej krvi (odber ako na krvný obraz), vzorky nie je možné odkladať pre neskoršie spracovanie. Preto vás prosíme, aby ste neposielali požiadavky na uvedené vyšetrenie, až do odvolania. O obnovení vyšetrovania vás budeme informovať.

Veľmi nás mrzia spôsobené komplikácie a veríme, že krátkodobý výpadok nebude mať dopad na zdravie pacientov.

Ďakujeme za Vašu trpezlivosť a ústretovosť.


Výpadok BAT

Comments are closed.