demo-attachment-37-Subtraction-3

KOMPLEXNÉ LABORATÓRNE SLUŽBY

Oddelenia

Sme neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré vzniklo z lásky k vede, zdraviu a službám v prospech ľudí. Našu cestu sme začali pred niekoľkými rokmi s jasným cieľom – priniesť do sveta medicíny výnimočné služby, ktoré by pomohli lekárom zabezpečiť najlepšiu možnú starostlivosť o ich pacientov. Uvedomili sme si, že lekári potrebujú spoľahlivého partnera, ktorý by im poskytoval presné a včasné laboratórne výsledky.

Biochémia

Biochémia je dôležitou oblasťou medicíny, ktorá sa zaoberá štúdiom biologických procesov a látok v ľudskom tele.

V našich laboratóriách sa špecializujeme na vykonávanie základných a špecializovaných biochemických vyšetrení v rámci rutinnej, ale aj statimovej diagnostiky. Naše laboratóriá sú vybavené najmodernejšou technológiou a naši odborníci sú skúsení a dobre vyškolení. Ponúkame rôzne typy biochemických testov a analýz, ktoré môžu pomôcť pri identifikácii a manažmente rôznych zdravotných stavov.

Našim cieľom je ponúkať kvalitné služby a prispievať k lepšiemu pochopeniu a liečbe chorôb. Veríme, že klinická biochémia je kľúčová pre zlepšenie zdravotnej starostlivosti a preto sa neustále snažíme zlepšovať a rozširovať naše služby v tejto oblasti.

Hematológia

Hematológia je ďalšou podstatnou oblasťou medicíny, ktorá sa sústreďuje na štúdium a liečbu ochorení krvi a krvotvorných orgánov.

Hematologické laboratórne vyšetrenia sú základnými a nevyhnutnými nástrojmi pri diagnostike a liečbe nielen hematologických, ale aj nehematologických chorôb. Medzi základné parametre patria krvný obraz, diferenciál leukocytov alebo testy, ktoré poskytujú informácie o zrážaní krvi na úrovni základných a špeciálnych parametrov.

Naším cieľom je poskytovať služby najvyššej kvality a prispievať k lepšiemu pochopeniu a liečbe hematologických ochorení. Veríme, že klinická hematológia je nevyhnutná pre posilnenie zdravotnej starostlivosti a preto neustále pracujeme na zlepšovaní a rozširovaní našich služieb v tejto oblasti.

Imunológia

Imunológia je esenciálnou súčasťou medicíny, ktorá sa zaoberá štúdiom imunitného systému a jeho interakciou s rôznymi chorobami.

Naše laboratóriá sú vybavené najmodernejšou technológiou a naši odborníci majú bohaté skúsenosti a sú vysoko kvalifikovaní. Ponúkame rozličné typy imunologických testov a analýz, ktoré môžu byť kľúčové pri identifikácii a manažmente rôznych imunologických stavov.

Našou prioritou je ponúkať služby najvyššej kvality a prispievať k lepšiemu pochopeniu a liečbe imunologických chorôb. Veríme, že klinická imunológia je neoddeliteľná súčasť zlepšovania zdravotnej starostlivosti a preto sa neustále usilujeme o zlepšenie a rozširovanie našich služieb v tejto oblasti.

Genetika

Genetika je kľúčovou oblasťou medicíny, ktorá sa zaoberá štúdiom genetických porúch a ich vplyvom na zdravie ľudí. Táto oblasť je neoceniteľná pri diagnostike a liečbe.

V našej firme poskytujeme široké spektrum služieb v oblasti klinickej genetiky so zameraním na rutinnú diagnostiku v rámci humánneho genómu (trombofilné mutácie, potravinové intolerancie, osteogenetika a iné) a extrahumánneho genómu (HPV, STD, respiračné infekcie, neuroinfekcie, gastrointestinálne infekcie a infekcie krvného riečišťa), ale taktiež aj onkogenetike.

Naše laboratóriá sú vybavené najnovšou technológiou a naši odborníci sú skúsení v genetickom testovaní. Naším cieľom je ponúkať kvalitné služby a prispievať k lepšiemu pochopeniu a liečbe genetických ochorení.

Mikrobiológia

Mikrobiológia je dôležitou oblasťou medicíny, ktorá sa zaoberá štúdiom mikroorganizmov, vrátane baktérií, vírusov, parazitov a ďalších, a ich interakciou s ľudským telom.

Naša spoločnosť poskytuje služby v širokom spektre klinickej mikrobiológie, vrátane bakteriológie, parazitológie, infekčnej serológie a molekulárnej biológie.

Bakteriológia  sa zaoberá štúdiom baktérií, ich výskytu, šírenia a patogenity. Naše laboratóriá sú schopné identifikovať a testovať rôzne typy baktérií, čo môže pomôcť pri diagnostike a liečbe rôznych infekčných chorôb. Klasické bakteriologické vyšetrenie klinického materiálu sme schopní zrealizovať
v intervale 24 – 72 hodín.

Parazitológia sa zaoberá štúdiom parazitov, ich životným cyklom, interakciou s hostiteľom a spôsobmi, ako sa šíria. Naše laboratóriá sú schopné identifikovať a testovať rôzne typy parazitov, čo môže byť kľúčové pri diagnostike a liečbe parazitárnych ochorení.

Infekčná serológia sa zaoberá štúdiom protilátok a antigénov v krvi s cieľom diagnostikovať rôzne infekčné choroby. Ponúkame široké spektrum serologických testov, ktoré môžu pomôcť pri diagnostike a sledovaní infekčných chorôb.

Naším cieľom je ponúkať kvalitné služby a prispievať k lepšiemu pochopeniu a liečbe infekčných chorôb. Vysokokvalitné a presné výsledky dosahujeme vďaka kvalifikovanému personálu,
využívaním najmodernejšej laboratórnej techniky a zavedením presných diagnostických
postupov.

Biopsia a cytológia

Biopsia a cytológia sú dôležitými diagnostickými nástrojmi v medicíne, ktoré nám umožňujú študovať bunky a tkanivá z ľudského tela a zistiť prítomnosť mnohých ochorení.

Biopsia je lekársky zákrok, pri ktorom sa odoberá z tela človeka vzorka tkaniva na histologické alebo cytologické vyšetrenie. Jej cieľom je stanoviť diagnózu a určiť rozsah ochorenia.